VerzekerdeVerzekeringsnemer* Verplichte velden

Uitvaartverzekering

Kies uw berekeningsmethode:
Periodieke Premie (tot 75 jaar)
Koopsom (Eenmalige Premie)
Kies de formule die u wenst:
Vast kapitaal
Kapitaal met 1% indexatie
Vast kapitaal
Kapitaal met 0.25% indexatie
Kies het verzekerde bedrag dat na uw overlijden uitbetaald wordt:

(€ 2.250 - € 10.000)
Kies het bedrag dat u wenst te betalen:
(€ 1.500 - € 10.000)
Over welke periode wenst u de premie te betalen:
Berekenen
Hoe zit de uitvaartverzekering in elkaar?

Je kiest zelf voor welk bedrag je een verzekering wilt afsluiten – dit kan variëren tussen €2.250 en €10.000 - en hoe je hiervoor wilt betalen: maandelijks of jaarlijks. Je premie wordt nooit verhoogd.
We betalen het verzekerd kapitaal uit aan de persoon die je begrafenis uitvoert of betaalt, en daarbij de eventuele laatste door ons bekende wensen respecteert.

Wat is er verzekerd?

We zijn graag open over wat we wel en niet dekken.

 • We betalen het verzekerd kapitaal uit aan de persoon die de begrafenis van de verzekerde uitvoert of betaalt, en daarbij de eventuele laatste door ons bekende wilsbeschikking van de verzekerde respecteert.
 • We betalen ten hoogste het verzekerde overlijdenskapitaal uit.
 • Wanneer de verzekerde overlijdt door een natuurlijke dood of ziekte tijdens de eerste twee jaar na de startdatum van het contract, betalen we een aangepast bedrag uit.
 • Voor de Uitvaartverzekering is er geen winstdeelname voorzien.
 • De premies en uitkeringen zijn fiscaal niet aftrekbaar of belastbaar.

Bekijk alle details in de infofiche en algemene voorwaarden. Nog vragen? Neem dan een kijkje op onze FAQ.

Wettelijke informatie

 • Bekijk zeker hoe je uitvaartverzekering berekend wordt
 • Voor je een contract tekent, is het noodzakelijk dat je deze info doorneemt: de algemene voorwaarden en infofiche
 • Meer informatie over de wettelijke bepalingen en je gegevensverwerking vind je in het privacy charter.
 • Voor klachten kan je de klachtenprocedure volgen.
 • De uitvaartverzekering is een individuele levensverzekering (TAK 21), levenslang afgesloten. In bepaalde gevallen kan de verzekeringnemer een afkoop van het contract vragen als de verzekerde nog leeft. Het contract loopt automatisch af zodra de verzekerde overlijdt.

  Corona NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle Corona NV verzekeringsproducten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Corona NV verwerkt uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het privacy charter van Corona NV.